მისამართი:  0114 გორგასლის ქ.115  თბილისი საქართველო

ტელ: (995-32) 275 33 93 / (995) 579 75 88 99

E-mail: info@georgianbakers.com